Opis kolegija: Tekstne vrste IIIspis

Naziv kolegija: Tekstne vrste II

Izvođač/ica: Snježana Rodek, viša lektorica

ECTS bodovi: 2

Jezik: njemački

Trajanje: jedan semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno

Uvjeti upisa: položene Osnove jezikoslovlja

Ciljevi: Poznavanje i razumijevanje teorijskih postavki, osposobljenost za prepoznavanje i razlikovanje struktura te produkcija vlastitih tekstova

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Stjecanje znanja o funkcioniranju i strukturiranju tekstnih vrsta, kontrastiranje, produkcija

Korištene metode: analiza tekstova, diskusija, pojedinačni i grupni rad

Sadržaj: 1.-3. Tekst i tekstna vrsta, 4. Komentar, 5. Kolumna, 6. Regionalni prilozi, 7. Pisma čitatelja, 8. Osmrtnice, 9. i 10. Sportski izvještaji, 11. Natječaji za radna mjesta, 12. i 13.  Intervju

Literatura: Marina Čizmić-Horvat, Deutschsprachige Presse in Kroatien, u: Sprachkontakte und Reflexion, Zagreber Germanistische Beiträge, Beiheft 7/2004, Hg. Velimir Piškorec, str. 155-163. - Josip Horvat, Povijest novinstva Hrvatske, Zagreb 2003. - dnevne novine na njemačkom i hrvatskom jeziku

Studentske obveze i provjera: redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u radu seminara, pisanje seminarskog rada


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51449
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski