Javna povijest odnosi se s jedne strane na povijest kao "društveni fenomen", a s druge na razmjerno novu povijesnu poddisciplinu ili širi pristup koji se bavi, analizira ili prakticira različite oblike zastupljenosti povijesti u javnoj sferi, od društva i politike, javnosti i medija, preko filmova i književnosti, do muzeja, manifestacija oživljene povijesti i turizma.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 142479
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni