Seminar slijedi kronološko izlaganje na obveznom kolegiju Povijest njemačke književnosti 19. stoljeća, a njegov je cilj produbljivanje znanja o temeljnim djelima književnosti njemačkog jezičnog izraza predstavljenim u tom kolegiju. Plan rada: 1. Uvodno predstavljanje obvezne literature i načina rada. 2.-3. Lirika romantizma (Novalis, Eichendorff). 4.-5. Kleist: Der zerbrochene Krug. 6.-7. Tieck: Der blonde Eckbert. 8.-9. Lirika Heinricha Heinea. 10.-11. Grillparzer: Sappho. 12.-13. Büchner: Woyzeck. 14.-15. Fontane: Irrungen Wirrungen.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 102177
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: ljetni