Upoznavanje s materijalnom kulturom novog vijeka i suvremenog doba u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Studenti će se upoznati sa stanjem istraženosti te interpretiranjem nalaza. Poseban naglasak stavit će se na interpretiranje religijskih predmeta - devocionalija jer nam takvi predmeti daju najviše podataka o načinu života i običajima. Također će se upoznati s uporabnim predmetima, onima vojne namjene kao i ukrasnim. Na kraju semestra studenti bi trebali moći prepoznavati glavne značajke svake pojedine grupe predmeta te ih kontekstualno i vremenski odrediti.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170493
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni