U predavanjima će se obraditi arheologija vremena velike seobe naroda u središnjoj Europi. U žarištu interesa su negdašnje rimske provincije Panonija, Norik, Dalmacija i Italija od 400. do 600. godine odnosno u vremenu prvog vala seobe naroda koji se veže uz premještanje germanskih, sarmatskih i hunskh naroda. Obrađivat će se svi aspekti života romanskih populacija, kasnoantičkog stanovništva i doseljenika, krajobraz, arhitektura, naselja, crkve i hramovi, groblja, nekropole i slučajni nalazi. Posebna pozornost posvetit će se naseljima, proučavanju tehnologija i tehnike, stilova, trendova i promjeni gospodarskog života. 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117458
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni