Cilj kolegija je pružiti uvid u razvoj nekropola, tipove grobova i pogrebne običaje antičkog svijeta s naglaskom na stanje istraživanja antičkih nekropola u Hrvatskoj. Pritom će pažnja biti usmjerena na organizaciju nekropola, smještaj u pejzažu, odnos prema naseljima i prometnicama te analizu grobnog inventara.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215580
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni