Sagledavajući značaj teorije evolucije Charlesa Darwina u kontekstu devetnaestostoljetne književnosti i kulture, na kolegiju se prate odjeci darvinizma u djelima Émilea Zole, George Eliot, Henrika Ibsena itd. Uz recepciju teorije evolucije unutar književnopovijesnih okvira, na kolegiju će se uputiti na dodire evolucionističkih ideja i suvremenih kritičkih razmatranja razlike ljudskoga i ne-ljudskoga, čovjeka i životinje te muškarca i žene.  


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 215600
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni