Planinski predijeli važno su historijsko-geografsko obilježje jugoistočnog europskog prostora. Upravo je planina postala ključ zemljopisne definicije Balkana. Pastoralno-ruralna društva predstavljaju stoga važan segment za razumijevanje temeljnih pojava, procesa i struktura u povijesti cijele regije ali i svakog naroda zasebno. Polazeći od braudelovskog koncepta „povijesti dugog trajanja“, kolegij ima za cilj uvođenje studenata u osnovnu problematiku društvene i kulturne povijesti pastoralno-ruralnih zajednica na prostorima Jugoistočne Europe, odnosno usvajanje znanja o njihovim zajedničkim i različitim povijesnim iskustvima, nastalim u stanovitim povijesnim i civilizacijskim kontekstima u razdoblju ranog novog vijeka (cca 1450.-1800.).

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125487
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni