Seminar za studente 6. semestra studija indologije. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215671
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: ljetni