Seminar za studente 8. semestra indologije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215677
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski