Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje 5 jezičnih vještina (razumijevanje slušanog i pisanog teksta, interakcija, usmeno i pismeno izražavanje) na razini B2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 95334
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni