Cilj kolegija je upoznavanje s općim teorijskim postavkama, metodološkim načelima i tehničkim postupcima, kroz primjere vezane uz specifičnu tematiku seminara. Studenti će unutar odabranog područja steći temeljne vještine prikupljanja i analize podataka te korištenja rezultata takvih analiza u istraživanju određenih problema antropološke arheologije.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125366
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni