Propast Avarskog Kaganata i uspostava Franačke vlasti u Panoniji, odnosno u velikom dijelu Karpatske kotline jedan je od najvažnijih povijesnih događaja koji će imati velik utjecaj na razvoj kasnijih povijesnih i društvenih zbivanja u tome dijelu Europe. Povijesni izvori relativno su brojni za 9. stoljeće i njih valja usporediti s onim što nam pružaju arheološka istraživanja. Pojedini dijelovi bolje istraženi pružaju nam više informacija o zbivanjima i procesima preoblikovanju prostora. Karpatska kotlina 9. stoljeća podijeljena između Franačke, Velike Moravske i Bugarske opet će biti poprište velikih promjena dolaskom Mađara. Nakon desetljeća pustošenja oblikovati će se nova središta. Arheološka istraživanja pokazuju koji su trendovi dominanti i kako se taj prostor razvija sve do onog vremena kad će cijeli taj prostor biti bolje popraćen povijesnim izvorima. Na području današnje sjeverne Hrvatske oblikuje se prepoznatljiva zajednica čiju će najraniju povijest biti moguće objasniti samo kroz rezultate dobivene arheološkim istraživanjima.

 1. Geografija Panonske nizine; Opis teritorija s moderna stanovišta; Geografija Avarije koncem 8. stoljeća
 2. Povijesni izvori i arheološke interpretacije - Avarija i Franačka prema povijesnim izvorima; zadnja desetljeća 8. stoljeća – do konačne prevlasti Franačke u zapadnom dijelu Panonije (do 803.):, Avari prodiru na zapad – rat u Langobardiji, Bavarskoj 774. – 790.; Obrat u ratovanju – Franci napadaju Avariju 791. – 799.
 3. Franačka Panonija prema povijesnim izvorima 803. – 828.; Pacifikacija Avarije, avarski ustanci i slavensko-avarski sukobi.; Slavenski ustanci protiv franačke vlasti kao nastavak prijašnjih avarskih ustanaka:; Bugarski ulazak u Panoniju i rekonstrukcija franačke uprave.
 4. Franačka Panonija prema povijesnim izvorima 828. – 907.; Prvo doba 828. – 880. rat s Bugarima, razvoj Gornje Panonije, teritorijalna pripadnost Donje – nova upravna podjela istočnog dijela Carstva; Drugo doba 880. – 907.
 5. Franačka Panonija prema povijesnim izvorima od 907. - 1000. - rasap franačke uprave u velikom dijelu pokrajina - udaljavanje od središta / početak nove upravne podjele
 6. Nova upravna podjela Panonije 1000. – 1089. / 1090. / 1094./5.
 7. Crkve i crkvena organizacija / Crkvena središta Salcburške nadbiskupije u gornjoj Panoniji - rezultati arheoloških istraživanja
 8. Crkvena središta Akvilejske patrijaršije u Panoniji - rezultati arheoloških istraživanja
 9. Benediktinski samostani i crkvena središta
 10. Groblja i predmeti 9. – 11. stoljeća
 11. Groblja tipa Sopronkőhida – Zagreb-Kruge - Brodski Drenovac
 12. Ranokarolinški horizont tip Sused – Medvedička
 13. Groblja tipa Zalavár – Ptuj – Lobor
 14. Ostala groblja u Gornjoj i Donjoj franačkoj Panoniji 9. i prve polovice 10. stoljeća
 15. Naselja i središta 9. – 11. stoljeća

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125380
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni