Kolegij se izvodi na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju talijanistike. (PD) Nosi 4 ECTS boda.
Cilj kolegija je razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine A1/A2 po ZEROJ-u.                      

  1. razjasniti često korištene izraze koji se tiču tema iz privatnog I društvenog života
  2. odrediti kauzalni odnos u jednostavnijim pisanim tekstovima koji se odnose na privatni i društveni život
  3. voditi jednostavne dijaloge s pauzama na poznate teme iz osobnog i društvenog života kao što su: kupovina, običaji, djetinjstvo, životne navike i stanovanje
  4. usmeno opisati koristeći se nizom jednostavnih izraza svakodnevne situacije povezane s poznatim temama iz osobnog i društvenog živ
  5. pismeno sastaviti kratke testove na poznate teme ili teme od osobnog interesa
  6. procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170189
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni