Kolegij uvodi studente u analitičko promatranje kazališne predstave kroz njezine temeljne sastavnice: izvođača, kostim, rekvizit, izvedbeni prostor, scenografiju, zvuk i svjetlo. Zasebno će se obraditi inkorporiranje novijih medija poput radija, filma, televizije i videa u kazališnu predstavu te promatranje stvaralačkoga procesa kao djela-u-nastajanju odnosno transformaciju gledatelja u sustvaratelja/suizvođača. Kolegij uključuje i uvid u niz primjera kazališnih predstava koje su dostupne na snimcima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215603
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni