Cilj je ovoga kolegija studentima ponuditi širi uvod u razgovorni jezik i žargon, njihovu pragmatiku, leksička, sintaktička i fonetska obilježja. Istražit će se i razni pravci znanstvenog, posebno stilističkog, proučavanja ovih jezičnih varijeteta, njihove relacije spram standardnog jezika i njihov položaj u funkcionalnostilističkim i srodnim klasifikacijama. Istražit će se i kolokvijaliziranost (razgovornost) kao pojava obilježja razgovornog jezika u pisanom diskursu, posebno literarnom (proza, poezija, drama), novinarskom, reklamnom i privatnom, pa će kolegij omogućiti studentima i dublji uvid u posebnosti pojedinih diskursnih tipova i žanrova.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170292
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni