Moramo li književnu historiografiju svoditi na kataloge pisaca i djela ili povijest književnosti možemo osmisliti i „bez imena“? Postoji li povijest književnosti koja vodi računa od specifičnoj prirodi njezina predmeta istraživanja? Preispitujući uvriježene periodizacijske sheme na kolegiju ćemo istražiti pristupe i razdiobe koje su predložili autori poput Auerbacha, Hockea, Fryea, Calinescua i dr. te ponuditi uvid u ključne prijepore suvremene teorije književne historiografije.   

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215602
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni