Predmet se bavi suvremenim metodama pripreme i opreme kritičkih izdanja povijesnih izvora na klasičnim jezicima (latinskom i grčkom) nastalima u predmodernom razdoblju.

Naglasak je na narativnim izvorima relevantnima za povijest hrvatskog povijesnog prostora, ali i ključnim djelima historiografske produkcije iz predmodernog razdoblja. Doktorandi se

podrobno upućuju u modernu edicijsku praksu i temeljna načela izdavanja i prezentiranja izvornih tekstova. Stječu temeljit uvid i praktična znanja iz osuvremenjene historijsko-kritičke metode. 

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni