Na kolegiju će se obrađivati praktične prevoditeljske vještine vezane uz razne alate.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 186315
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: ljetni