Cilj kolegija jest ovladavanjem sintaktičkim obilježjima turskog jezika koja se tiču infinitnih formi, proširivanja jednostavnih rečenica uvrštavanjem infinitnih formi te vrstama preoblika finitnih u infinitne glagolske forme. Time se nastoji uputiti na mogućnosti i ograničenja kontrastivne analize s hrvatskim jezikom.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 50994
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: ljetni