Cilj kolegija je ovladavanje sintaksom turskih rečenica s infinitnim glagolskim formama (poglavito glagolskih imenica) te njihova usporedba, odnosno kontrastiranje s njima značenjski bliskim tipovima hrvatskih rečenicama.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124531
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: ljetni