Asignatura de ejercicios correctivos del español.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 46997
Broj ECTS bodova: 1
Semestar: ljetni