Online nastava iz kolegija Češke jezične vježbe 6 na preddiplomskom studiju Češkog jezika i književnosti.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51874
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni