Kolegij o povijesti socijalističke Jugoslavije (1945-1990) prati priču o državi koja je nastala u vrtlogu Drugog svjetskog rata, izgrađivala se u teškim poslijeratnim vremenima, pobjedonosno izašla iz sukoba s dotad nepobjedivim Staljinom te u pedesetima i šezdesetima zahvaljujući reformama koje su težila djelomičnoj demokratizaciji i liberalizaciji doživjela brz ekonomski i društveni napredak. Međutim, u tim se reformama prestalo ustrajavati do kraja šezdesetih. Naime, došlo je do prvih većih sporova u državi – diskusije ekonomskom razvoju, pravci institucionalnih reformi, međunacionalne trzavice. Reforme su u prethodna dva desetljeća dosegnule onu razinu na kojoj su počele dovoditi u pitanje monopol Saveza komunista na odlučivanje o svim bitnim pitanjima.

Usprkos čestim reformama, brzom rastu životnog standarda i nekim drugim značajnim uspjesima, nema sumnje da je i gospodarski sustav socijalističke Jugoslavije u konačnici doživio neuspjeh. To se najočitije iskazalo u produženoj krizi u osamdesetima, koja je ostavila za sobom, ako ne siromašne, onda razočarane ljude, što je uvijek otvaralo mogućnosti za demagoške manipulacije. Time je dobrim dijelom trasiran i put prema krvavom raspadu. 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170257
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni