Kolegij obuhvaća sljedeće teme: pojam teorije primijenjen na prevođenje; teorija prevođenja / znanost o prevođenju; vrste i oblici prevođenja; prevoditeljeva pomagala i resursi; prijevodna ekvivalencija; prijevodni postupci i strategije; norme i prevođenje; funkcionalistički pristupi prevođenju; društvene funkcije prevođenja; kulturni obrat u znanosti o prevođenju; prijevodni procesi; prevoditeljska etika.

Razina studija: D

ECTS: 6

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117872
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski