Upoznavanje sa kulturnom poviješću Osmanskog Carstva u užem smislu riječi, od elitne kulture i umjetnosti dvora do raznolikih manifestacija pučke kulture.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124529
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni