1. Osnovni pojmovi standardologije
 2. Osnove hrvatske normativne gramatike
 3. Osnove hrvatskog pravopisa
 4. Principi pravilnog pisanja i izražavanja na hrvatskom jeziku
 5. Analiza pojedinih specifičnih problema hrvatskoga standardnog jezika na izabranim tekstovima
 6. Odnos stilski obilježenih i neobilježenih leksema
 7. Odnos prema posuđenicama i internacionalizmima
 8. Slaganje glagolskih vremena i njihova stilska obojenost
 9. Red riječi u rečenici
 10. Razvoj izvornogovorničke kompetencije
 11. Pragmatički signali za odabir primjerenih pravogovornih normi
 12. Leksičke norme hrvatskog standardnog jezika u pojedinim prijevodnm situacijama
 13. Kritička analiza „jezičnih savjetnika" za hrvatski jezik, izdanih posljednjih desetak godina

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124288
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni