Studenti će dobiti uvid u mogućnosti korištenja dokumenata kao relevantnih povijesnih vrela, upoznat će se s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne interpretacije uz svladavanja paleografije kao praktične vještine i stjecanje teoretskog znanja. Predviđeno je praktično svladavanje (transkribiranje) odabrane građe, rad u arhivima, bibliotekama i sl.

 1. Uvod.
 2. Pojam, cilj i metoda latinske paleografije.
 3. Postanak i razvoj latinske paleografije, osobito u Hrvata.
 4. Materija rukopisa.
 5. Oblik rukopisa.
 6. Razvoj latinskog pisma.
 7. Klasifikacija i opća periodizacija latinskog pisma.
 8. Pisma rimskog razdoblja.
 9. Srednjovjekovna pisma.
 10. Kratice.
 11. Beneventana.
 12. Karolina.
 13. Gotica.
 14. Humanistika.
 15. Arhiv

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124439
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni