Studenti će dobiti osnovna znanja iz srednjovjekovnog latiniteta kojim su pisani dokumenti koji predstavljaju povijesna vrela za hrvatsku srednjovjekovnu povijest. U okviru predmeta steći će se potrebno teoretsko znanje kao i praktično svladavanje latinskog jezika koji se koristio od XII. do XV. stoljeća na hrvatskim povijesnim prostorima. Srednjovjekovni latinski jezik II podrazumijeva teoretsko upoznavanje i praktično svladavanje latinskoga jezika kojim su pisani srednjovjekovni izvori za hrvatsku povijest od XII. do XV. stoljeća. Jezik je to diplomatičkih, narativnih i pravnih spisa. Kroz čitanje, prevođenje i analizu izabranih najvažnijih dokumenata stječe se vještina razumijevanja i korištenja tih povijesnih vrela. Osnovne teme: diplomatička građa: javne i privatne isprave (loca credibilia, notarijat); narativna vrela; statuti.

 1. Zaključci splitskog sabora iz 1185.
 2. Zagrebačka „Zlatna bula”
 3. Ludovikova isprava Koprivnici
 4. Ludovikova isprava Krapini
 5. Odabrane notarske imbrevijature
 6. Odabrane notarske imbrevijature II. dio
 7. Historia Salonitana
 8. Historia Salonitana
 9. Historia Salonitana
 10. Historia Salonitana
 11. Zelinski dokumenti
 12. Najstariji dokumenti o Zaboku
 13. Primjeri dokumenata koje izdaju loca credibilia
 14. Oporuke
 15. Dvigradski statut

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124449
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni