Omogućiti studentu da solidno svlada usmeno i pismeno komuniciranje na području turizma, trgovine i sličnih djelatnosti, što bi mu omogućilo da se zaposli kao turistički vodič, inokorespondent i sl. Služi studentu kao osnova za uspješnije praćenje nastave i svladavanje sadržaja ostalih kolegija na Odsjeku. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52296
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni