Talijanski jezik I.2 - FS

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215568
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni