Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 145542
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni