Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim problemima hrvatskog društva i kulture u 20. stoljeću. Naglasak će biti na objašnjavanju slojevitih procesa koji su presudno utjecali na razvoj hrvatskog društva i kulture. Pritom će se navedeni procesi u Hrvatskoj sagledavati u širim regionalnim i europskim kontekstima. Teme:

 1. Uvodno predavanje, pregled najvažnijih izvora i dostupne literature. Dogovor o seminarskim obavezama, podjela tema za pismene radove.
 2. Migracije na hrvatskom prostoru u 20. stoljeću
 3. Hrvatsko iseljeništvo
 4. Hrvatsko selo u transformaciji
 5. Gospodarske prilike na hrvatskom prostoru u 20. stoljeću
 6. Crkva i društvo u Hrvatskoj
 7. Školstvo i obrazovanje
 8. Kazalište i hrvatsko glumište
 9. Glazbeni život i popularna kultura
 10. Likovna umjetnost i strip
 11. Film i hrvatska kinematografija
 12. Sport i kultura tijela
 13. Uloga medija u politici i kulturi 20. stoljeća
 14. Hrvatska i regionalna kulturno-znanstvena suradnja
 15. Zaključna razmatranja

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124435
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni