Cilj predmeta je stjecanje osnovnih informacija i znanja o suvremenim metodama i tehnikama u istraživanju povijesti 20. stoljeća te osposobljavanje studenata za kritički pristup u korištenju izvora. Teme:

 1. Uvodna razmatranja i podjela seminarskih radova
 2. Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća – nastavnikova prezentacija najvažnijih istraživačkih metoda
 3. Studentske prezentacije
 4. Studentske prezentacije
 5. Studentske prezentacije
 6. Studentske prezentacije
 7. Diskusija o održanim prezentacijama i predanim pismenim radovima
 8. Odlazak na HRT - posjeta tamošnjem arhivu i redakciji emisije "TV kalendar"
 9. Studentske prezentacije
 10. Studentske prezentacije
 11. Studentske prezentacije
 12. Studentske prezentacije
 13. Studentske prezentacije
 14. Studentske prezentacije
 15. Zaključna razmatranja

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 135991
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni