Kolegij Jezici struke i frazeologija izvodi se na prevoditeljskim smjeru te se na kolegiju studenti osposobljuju za samostalno prevođenje stručnih tekstova iz raznih područja (arheologija, ekonomija, pravo, medicina), kritički se koristeći dostupnim alatima i izvorima. Studenti se upoznaju s načinom izrade glosara za svako pojedinačno područje.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124503
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni