Cilj je predmeta upoznati studente s konsekutivnim prevođenjem i njegovim specifičnostima u usporedbi s pisanim prevođenjem. Studentima će se predstaviti tehnika konsekutivnog prevođenja, kao i tehnike hvatanja bilješki te izrade mentalnih mapa. Kolegij će studentima, nakon upoznavanja s osnovim tehnikama kroz prijevode opće tematike, omogućiti detaljnije upoznavanje s temama i terminologijom koje su česte na tržištu (pravo, financije, ekonomija, politika).

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184931
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni