Izborni kolegij Prijevodne vježbe II na preddiplomskom studiju Španjolskoga jezika i književnosti ima za cilj upoznati studente s prijevodnim tehnikama u nešto zahtjevnijim pisanim prijevodima te ih osposobiti za samostalno prevođenje takvih književnih i stručnih tekstova uz uporabu metode povratnoga prijevoda u svrhu provjere prijevodne ekvivalencije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52164
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: ljetni