Kolegij uvodi studente u razumijevanje nastavnog proces i  načine pripreme nastavne cjeline, uz praktičnu izvedbu iste. Analiziraju se dijelovi nastavnog sata, razlikuju i vrednuju različite funkcije nastavnika u nastavnom procesu, određuju kriteriji odabira nastavnih materijala za učenje španjolskog kao stranog jezika, te samostalno izrađuju materijali za didaktičke zadatke iz pojedinih segmenata podučavanja, uz praktičnu primjenu i izvedbu.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124502
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni