Cilj je predavanja ukazati na do sada zanemarene aspekte istraživanja stare povijesti i osposobiti studenta za samostalno istraživanje i promišljanje povijesti  tijekom različitih razdoblja stare povijesti. Seminar osposobljava polaznike da samostalno promišljaju o različitim aspektima povijesti starog svijeta

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124414
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni