Osnovni cilj kolegija bit će upoznavanje i proučavanje kulture i intelektualnog života na prijelazu s 19. na 20. stoljeće u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi. Ti će se primjeri obrađivati komparatistički u odnosu na širi europski kontekst. Na kolegiju će se upoznati s ključnim historiografskim pristupima fenomenu prijelaza stoljeća iz perspektiva različitih europskih i svjetskih historiografija (američka, britanska, francuska, njemačka, austrijska, mađarska, hrvatska, itd.). Jedan od osnovnih ciljeva pritom je pokazati koji sve metodološki i koncepcijski pristupi mogu predstavljati istraživačku podlogu za proučavanje nekog problema ili procesa te u kojoj mjeri se pri kulturološkim i intelektualnohistorijskim pristupima širi „polje“ povjesničara. Osim pregleda osnovnih pristupa, koncepcija i metoda obrađivanja fenomena prijelaza stoljeća, studenti se upoznaju s ključnim društvenim, kulturnim, intelektualnim i političkim procesima toga razdoblja iz komparativnohistorijske perspektive. Na taj način se postiže i korelacija sa znanjima i vještinama koje se stječu na drugim predmetima koji obrađuju povijest 19. stoljeća (hrvatsku, regionalnu i europsku/svjetsku)

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184272
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni