Seminarska grupa iz kolegija Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka koju vodi prof. dr. sc. Borislav Grgin.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36037, 47166, 38803
Broj ECTS bodova: 8
Semestar: ljetni