Upoznavanje s frazeologijom i idiomatikom češkog jezika. Razgraničavanje termina, raspoznavanje frazema u tekstovima. Kolegij se bazira na radu sa adekvatnim snimkama i tekstovima iz češkog nacionalnog Korpusa (ČNK), te iz dnevnog tiska i suvremene književnosti. Studenti se upoznaju sa izabranim člancima iz zbornika radova s frazeoloških konferencija, izabranim poglavljima iz knjiga (monografija) na frazeološku temu i s tipovima čeških frazeoloških rječnika.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 215570
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni