Seminar iz predmeta Europska i svjtska povijest srednjeg vijeka.

Kolegij nosi 8 ili 7 ECTS bodova.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 47166, 36037, 36038
Broj ECTS bodova: 8
Semestar: ljetni