Budući da se politički i ekonomski sustav koji danas dominira svijetom oblikovao upravo u Europi srednjeg i ranog novog vijeka, detektirat će se velike političke i društveno-ekonomske procese koji su oblikovali predmodernu Europu i njezin globalni ekspanzivni potencijal te analizirati njihove aplikacije, modifikacije i efekte na današnjem hrvatskom prostoru. Prvo, fokus će biti na: 

- 'seniorsko-vazalnom sustavu' i njegovoj dugotrajnoj aproprijaciji i transformaciji diljem Europe (forme 'feudalnog' sustava od 12. stoljeća prenose u istočni donacionalni sustav te se konzerviraju u procesu 'refeudalizacije' hrvatskog prostora u vrijeme kad se 'feudalizam' na zapadu već rastače);

- na propitivanju nastanaka i upotrebe termina feudalizam, stari poredak i staleški poredak; 

- na ideološkim shemama razvijanima za legitimaciju 'starog poretka' te na razvoju složene hijerarhije crkvenih i svjetovnih institucija;

- na pratećim ekonomskim modelima. 

Drugo, dijelovi na periferiji moći s različitom su brzinom i efektima usvajali dominantne modele, bilo da se radi o političkoj (institucionalnoj, pravnoj, vojnoj) ili društveno-ekonomskoj domeni, a baš ti periferni dijelovi su od 15. stoljeća bili izravno izloženi i osmanskoj ofenzivi. Stoga će drugi fokus biti na ideološkim, znanstvenim i vojno-tehnološkim pretpostavkama razvijanima za obranu od azijskih napadača i unutarnje europsko natjecanje te na dugotrajnoj rubnosti današnjeg hrvatskog prostora u milenijskim europskim imperijalnim nadmetanjima. Primjerice, analizirat će se: 

- zbog čega se plemićka dominacija na hrvatskom prostoru intenzivira u vrijeme kad se na zapadu naveliko razvija poduzetnički, građanski sloj; 

- koji procesi dovode do stvaranja i održavanja habsburške Vojne krajine kao europskog presedana koji je imao presudnu ulogu u dezintegraciji politike i ekonomije hrvatskog prostora od europske matrice; 

- kako je slabo homogen dalmatinsko-istarski prostor 'koloniziran', a dijelom i militariziran, što je dovelo do brojnih institucionalnih i ekonomskih hendikepa pred kraj predmoderne; 

- kako je rubnost rezultirala nemogućnošću održavanja, a kasnije i osmišljavanja, autohtonih sustava, a rješenja nametana izvana uzrokovala tenzije, nestabilnost, nesnalaženje i česta, očigledna kašnjenja u fazama.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni