Prepoznavanje i izučavanje geneze društvenih grupa, kriteriji njihova definiranja: primjeri etnogeneza i etničkih identiteta, staleške pripadnosti, solidarnosti nasuprot odbojnosti "drugoga" i "drugačijega", povlaštenih grupa i grupa s ograničenim ili uskraćenim pravima. Specijalizirana istraživanja s područja historijske antropologije, povijesti okoliša, komunikacija i dr. Aktualni trendovi u formuliranju istraživačkih pitanja i u istraživačkim metodama u historiografiji o društvu i kulturi perimediteranskog prostora, s naglaskom na utvrđivanju i interpretaciji pojava i procesa na hrvatskom povijesnom prostoru.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni