Aktualne teorijske postavke, metode i ishodi istraživanja u skupini povijesnih znanosti koje se interdisciplinarno nadopunjuju sa starom poviješću perimediteranskog prostora, s osobitim naglaskom na one koji pridonose istraživanju prapovijesti i stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora. Specifične
metode i rezultati istraživanja prema regijama, civilizacijskim i kulturnim fenomenima, te vrstama spomenika, građe i gradiva kojima se bave komplementarne povijesne znanosti. Primjerice: interpretacija likovnih djela, posebnih vrsta spomenika (nadgrobnih, npr.), definiranje i deskripcija kulturnih grupa, reinterpretacije civilizacijskih fenomena, obrada i interpretativni potencijali pojedinih vrsta izvora, arheologija rata i vojevanja, prijenos i širenje običaja, uzajamna ovisnost ekoloških i kulturnih fenomena.


Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni