Cilj kolegija: Cilj nastave je upoznati studente s osnovama sociologije religije, prenijeti i steći osnovna znanja o sociološkom aspektu fenomena religije i religioznosti, te odnosa religije i društva. Polaznici će se osposobiti za bolje razumijevanje nastanka religija, njihova smisla u ljudskom životu, te uloge vjerskih zajednica u modernom društvu, posebice u hrvatskom društvu i tranzicijskim promjenama. Cilj je razviti kritičko mišljenje kod studenata o jednom od značajnih fenomena suvremenih društava, jer većina stanovnika Zemlje je na neki način religiozno.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:Kolegij predstavlja jednu od posebnih sociologija, te omogućuje primjenu dosad stečenih teorijskih i metodoloških znanja i vještina te doprinosi njihovu daljnjem razvijanju i razvija sposobnosti njihove primjene na nove sadržaje i probleme.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51323
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski