Kolegij je zamišljen kao pregled književnoteorijske i književnokritičke feminističke tradicije. Na kolegiju će se kroz diskusije i praktične zadaće obrađivati kanonski tekstovi s početka feminističkog pokreta, feministički književnoteorijski i književnokritički klasici, ali i  dodirne točke s drugim kritičkim pozicijama također zasnovanim na emancipacijskim polazištima, poput marksizma, dekonstrukcije, postokolonijalne teorije, kulturalnih studija itd. Osim razmatranja temeljnih pojmova (spola, roda, ženskog pisanja, ginokritike itd) i polazišta, posebna će se pozornost posvetiti načinu na koji feministička kritička pozicija mijenja odnos prema književnom kanonu, načinima čitanja i pisanja književnih tekstova, ali i proučavanju književnosti i razumijevanju i pozicioniranju feminizma unutar književnoteorijske i književnokritičke tradicije općenito.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225499
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski