Približavanje pisane komunikacije govornoj i obrnuto potaknuta je dinamikom novih medija i jedna je od zapaženijih značajki digitalnoga doba. Cilj je kolegija upoznati polaznike s promjenama u pisanoj i govornoj komunikaciji na hrvatskome jeziku nastalih pod utjecajem masovne digitalizacije i novih vrsta medija te ih potaknuti na samostalno istraživanje tih promjena. 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225501
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski