Kolegij klasificira srednjovjekovne lirske vrste i njihove predstavnike u kontekstu ključnih pojmova srednjovjekovne civilizacije: trubaduri, truveri, sicilijanska škola, dolce stil nuovo, Petrarca, petrarkisti, sonetisti, strambotisti, Minnesang, Meistersang, golijardi, vaganti, G. Chaucer, François Villon i dr. Uz kontekst drevnih formi i poetičkih odnosa, naglasak je na lirskim oblicima koji su nastali u srednjem vijeku, a čije se tekovine baštine do današnjih dana.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131851
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski